Zwijanie blach w automatycznym trybie

Zwijanie blach na czterowalcowej hydraulicznej zwijarce Davi

Poniższy film prezentuje w pełni automatyczny proces zwijania blachy na 4-walcowej zwijarce do blach firmy Davi, tj. od momentu załadunku materiału, do momentu jego wyjęcia z maszyny.

Więcej informacji na naszej stronie internetowej oraz u naszych Pracowników.

Automatyczny tryb zwijania na czterowalcowej hydraulicznej zwijarce do blach Davi