Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

1. Administratorem dotyczących Państwa danych osobowych jest HGM MASZYNY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem
KRS 0000799135. Spółka posiada kapitał własny w wysokości 5.100,00 złotych. Siedziba firmy mieści się w Chorzowie 41-506, przy ul. Stefana Batorego 48. Firma zarejestrowana jest pod numerem
NIP 6272763985.

2. Szczegóły dotyczące ochrony danych osobowych zawiera Polityka Prywatności pod poniższym linkiem:

POLITYKA PRYWATNOŚCI REGULAMIN