SGA 60 E


SGA (powierzchnie)
Szerokość fazy:
50 / 60 mm

Kąt fazy:

Tarcza:
Ø 178 mm

Napęd:
elektryczny / pneumatyczny