LGC Typ I

Długość przejazdu:
ciągły przejazd materiału

Szerokość fazy:
2 – 60 mm

Kąt fazy:
0 – 75°

Grubość materiału:
2 – 80 mm