LGC Typ II


Długość przejazdu:
ciągły przejazd materiału

Szerokość fazy:
2 – 100 mm

Kąt fazy:
0 – 80°

Grubość materiału:
2 – 100 mm