LGC Typ III


Długość przejazdu:
ciągły przejazd materiału

Szerokość fazy:
2 – 100 mm

Kąt fazy:
-45 – +80°

Grubość materiału:
2 – 100 mm