TMW


Kąt fazy:
10 – 80°

Promień:
1,2 – 6 mm

Szerokość fazy:
0,2 – 16 mm

Ilość płytek:
3 / 4