Łożyska

RKB to Szwajcarski zakład produkcyjny działający w przemyśle łożyskowym od ponad 70 lat, o powierzchni 90.000 m2 , posiadający aktywa materialne o wartości 135 mln euro i miesięczną zdolność produkcyjną przekraczającą 350 ton obrobionej stali.

Dzięki doświadczeniu zdobytemu przez lata firma RKB posiada know-how i wiedzę fachową niezbędną do rozwoju i produkcji łożysk o wysokiej wartości technologicznej, zwłaszcza dla przemysłu ciężkiego, gdzie firma uznawana jest przez klientów branż OEM i MRO za preferowanego dostawcę spośród producentów najwyższej światowej klasy.

DLACZEGO RKB – korzyści

kliknij w poniższy obrazek


UKIERUNKOWANIE BIZNESOWE
Obecnie, bezpośrednie działania operacyjne Grupy RKB obejmują nie tylko Szwajcarię, gdzie znajduje się siedziba wykonawcza i centrum technologiczne firmy, ale również inne kraje połączone w ogólnoświatowej sieci dystrybucji i eksportu.

OBSZARY PRODUKCJI
Produkcja RKB zasadniczo opiera się na trzech segmentach produktów przemysłowych:
• T1: precyzyjne łożyska kulkowe mini- i małogabarytowe (do 35 mm średnicy otworu);
• T2: standaryzowane łożyska walcowe (do 1925 mm średnicy zewnętrznej);
• T3: łożyska technologiczne i AOB (łożyska zoptymalizowane do zastosowań).

SPÓJNOŚĆ
Dzięki swojemu pionierskiemu modelowi biznesowemu, opartemu na organizacji zintegrowanej poziomo, poczynając od zaopatrzenia w surowce, a kończąc na pomocy posprzedażowej, RKB może zaoferować długotrwałe, wiarygodne rozwiązania ekonomiczne o wyjątkowej elastyczności operacyjnej i doskonałej obsłudze.

BADANIA I TECHNOLOGIA
Grupa RKB przeznacza rocznie ok. 10% obrotu na Dział Badań i Rozwoju. W efekcie, technologia, know-how, projektowanie i Dział Badań i Rozwoju grupy RKB, wraz z pełni wyposażonymi laboratoriami metalograficznymi i metrologicznymi, Jednostką Zaawansowanego Projektowania Oprogramowań do projektowania mechanicznego oraz stale rozwijającym się ośrodkiem badań urządzeń wiertniczych, umożliwiają produkcję łożysk walcowych najwyższej jakości.

POCHODZENIE
Zgodnie z tendencją głównych firm międzynarodowych tego sektora, również Grupa RKB prowadzi bezpośrednią produkcję w różnych krajach świata, ale wszystkie kluczowe decyzje i operacje podejmowane są w jej siedzibie w Szwajcarii. Takie rozwiązanie pozawala z dumą stwierdzić, że wszystkie produkty Grupy są w pełni “made in RKB”.

DOSTĘPNOŚĆ ZAPASÓW
Kapitałochłonny stan zapasów RKB, uważany za najważniejszy w Europie pod względem zakresu produktów i ich dostępności, jest nadzorowany przez firmowy, zgłoszony do opatentowania zaawansowany system oprogramowania (RKB ASSM – Active Strategic Stock Management), który pozwala zapewnić zdecydowanie krótszy czas wejścia na rynek (TTM) i szeroką obecność na rynku światowym.

STANDARDY JAKOŚCI
RKB produkuje łożyska zgodnie z właściwymi międzynarodowymi normami w swoich trzech nowoczesnych zakładach poświadczonych certyfikatami ISO 9001 i ISO 14001, sprawdzonych i zatwierdzonych przez wielu kluczowych klientów oraz niezależne ośrodki badań nad łożyskami. Z tych względów, RKB jest powszechnie uznawana w przemyśle łożyskowym za “The Alternative Power”.